Projekat ˝Omladinski kutak˝je finansiran od strane Ministarstva za brigu o porodici i demografiju Republike Srbije. Projekat se realizuje na teritoriji Kraljeva a fokus je na mladim ljudima koji žive u ruralnim delovima grada u gružanskom slivu. U okviru projekta se sprovodi istraživanje stavova mladih o potrebama i mišljenjem o načinu kako poboljšati uslove života mladih na selu i kako uticati na smanjenje migracije mladih sa sela.

Pozivano mlade od 15 -30 godina starost da uzmu učešće u ovom istraživanju i odvoje par minuta da popune online upitnik. Link za pristup upitniku je:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvkalzjrLq8PdpkhAdyTNHOIWSMgBhdczKl1pv8HllCXU3Ag/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *